Svätá Omša 28. 5. 2020

 

 

Svätá omša 28. 5. 2020. Záznam živého vysielania z Farského kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci.

Svätá Omša 25. 5. 2020

 

 

Svätá omša 25. 5. 2020. Záznam živého vysielania z Farského kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci.

Svätá Omša 24. 5. 2020

 

 

Svätá omša 24. 5. 2020. Záznam živého vysielania z Farského kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci.

Svätá Omša 23. 5. 2020

Prosíme o prepáčenie. Kvôli neočakávanej poruche neobsahuje video zvuk.

 

 

Svätá omša 23. 5. 2020. Záznam živého vysielania z Farského kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci.

Svätá Omša 22. 5. 2020

 

 

Svätá omša 22. 5. 2020. Záznam živého vysielania z Farského kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci.