Tretí rád sv. Františka z Assisi

Bratstvo sv. Františka z Assi v našej farnosti vzniklo na podnet Anny Gašovej, ktorá oslovila niekoľko farníčok, či by nevstúpili do III. rádu. S naším súhlasom išla ku kapucínom do Žiliny. Tí ju srdečne prijali. Pozvali nás do žilinského bratstva, kde sme boli najskôr ako sympatizanti. Tam sme vstúpili do noviciátu a za rok sme tu mali i prvé sľuby. Potom sme ich po roku opakovali pre druhý rok a po treťom roku sme mali večné sľuby. Keď nás bolo 6 s večnými sľubmi v súlade s kánonickým právom a generálnymi konštitúciami Národná rada OFS schválila našu žiadosť o zriadenie bratstva v Kysuckom Lieskovci. 26.8. 2004 bolo zriadené miestne bratstvo OFS v Kysuckom Lieskovci, diecéza Nitra dňa 6. septembra 2004, súčasne menovala za duchovného asistenta nášho bratstva brata Andreja Palšu z kláštora v Žiline. Posledný pondelok v mesiaci sme sa stretávali po domoch u jednotlivých sestier. Teraz sa stretávame v našom pastoračnom centre pod kostolom. Brat Andrej nás tu pravidelne navštevoval. Každoročne sa zúčastňujeme regionálnej rady v Žiline, duchovných cvičení a duchovnej obnovy. Po preložení brata Andreja do Prahy ako duchovný asistent nás navštevuje Jakubrafael Patay , kapucín z kláštora v Žiline. Veľmi radi sa zúčastňujeme víkendov u kapucínov. Začínajú sa františkánskymi piatkami. „ V sobotu a nedeľu pokračujú duchovnou obnovou. Striedajú sa tu miestne i regionálne bratstvá z celého Slovenska.

Tretí rád sv. Františka z Assisi

Zapojili sme sa do adopcie srdca. Staráme sa o adoptívne dieťa z Rwandy, ktorému zomreli rodičia. Volá sa Iraslubiza Viateur. Dá sa sním komunikovať po francúzsky. Mesačne prispievame 16 € a štvrťročne posielame 50 €.

Po stopách terciarskych svätých – 10. Októbra sme sa vybrali do poľského mestečka Starý Sadec. Cestou v autobuse nám brat Jakubrafael priblížil osobnosť sv. Kingy, jej život a jej duchovnosť. Navštívili sme kláštor klarisiek, ktorý je svedkom Kinginho života. Očaril nás svojím pokojom. Boli sme aj pri hrobe sv. Kingy. Potom sme sa zúčastnili svätej omše ktorú celebroval brat Jakub Rafael. Neďaleko kláštora je studnička sv. Kingy pri ktorej sa udialo množstvo zázračných uzdravení.

11 -. 15. Mája 2016 sme sa zúčastnili regionálnej púte. Bola to púť na ktorej sme navštívili svúté miesta v živote svätého Františka z Assisi. Začali sme na La Verne. Tu svätec dostal v septembri 1224 stigmy Pánovho umučenia. Navštívili sme trojpodlažnú Baziliku sv. Františka v Assi, Baziliku sv. Kláry, Porciunkulu, San Damino, Carceri. Zastavili sme sa vo Foligne v Sanktuáriu sv. Angely. V Padove sme si urobili prehliadku Baziliky sv. Antona, slávneho františkánskeho kazateľa. Navštívili sme tu aj Mauzóleum Leopolda Mandiča, ktorý čítal v duši človeka, kapucína, veľkého spovedníka. Okrem skromného hrobu sa tu v stene za sklom nachádza neporušená ruka spovedníka.