Sviatosť Manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory - náuky s kňazom (zápis a pohovor o obrade). Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny( viď nižšie) sú v KNM – Farnosť sv. Jakuba( Pastoračné centrum). Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

K zápisu je potrebné:

  1. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti
  2. licencia – povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je trvalým kánonickým pobytom v našej farnosti
  3. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova

Kurz prípravy na manželstvo

Snúbenci, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva majú jedinečnú ponuku prípravy spolu s lektormi, ktorí sa podelia o svoje manželské skúsenosti a pripravia ich do spoločného života.

Miesto: Pastoračné centrum sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2928

(za horným kostolom sv. Jakuba, pri OD Billa)

Kurzy prebiehajú od piatku večera do nedele popoludnia. Program v piatok začína o 18:00, v sobotu od 8:30 do 17:30 a v nedeľu od 8:45 do 15:00. Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.

Prihlásenie:

prostredníctvom internetovej stránky www.domanzelstva.sk/kysucke-nove-mesto, kde si vyberiete vhodný termín a vyplníte elektronickú prihlášku. Bližšie informácie: 041/ 421 25 45; 0904 962 737

Termíny kurzov:

22. – 24. február 2019

29. – 31. marec 2019

26. – 28. apríl 2019

24.- 26. máj 2019

21. – 23. jún 2019