Spevácke Zbory

Detský spevokol Lienka

     Chceš zažiť niečo nové? Baví ťa spev, hra na gitaru alebo na iný nástroj? Tak príď k nám do detského speváckeho zboru Lienka. Zažiješ kopec srandy a môžeš si priviesť aj kamarátov. S nami nuda nehrozí. Čakáme práve na teba! Nezáleží na tom, či si veľký a či malý. Príď k nám do Pastoračného centra Lienka( pod kostolom) v piatok o 16:30. Tešíme sa na spoločne strávený čas. Spievame na sv. omši pre deti v piatok o 18:00,  blanka.sam@gmail.com

Spevokol

Dospelý spevokol v Kysuckom Lieskovci

     Vo farnosti pôsobí dospelý zbor, ktorý  hrá a spieva na nedeľných omšiach, adoráciach, sobášoch, pohreboch a príležitostne vystupuje na hudobných podujatiach Magnifikát a Živčákfest.

Dospelý spevokol

Spevokol

Spevokol v Lodne

     Súčasťou farnosti Kysucký Lieskovec je filiálka Lodno. Kostol tejto obce bol vysvätený v roku 2000 a je zasvätený sv. Petrovi a sv. Pavlovi. So vznikom filiálky je úzko spätý aj mládežnícky spevokol, ktorý sa formoval postupne počas pravidelných stretnutí na sv. omšiach. Neodmysliteľnou súčasťou mládežníckeho spevokolu je organista Ing. Peter Mrvečka, ktorý bol zároveň aj jeho prvým členom, no postupne s k nemu pridali mladé dievčatá z obce. Mládežnícky spevokol sa rozrastal a potreboval niekoho, kto by ho viedol. Vtedy sa k nemu pridala p. uč. Mgr. Mária Mikundová, ktorá sa stala pilierom, radcom mládeži v spevokole. Jej kreativita priniesla nie len do kostola, ale i do obce „nový vietor“, začali sa usporadúvať Kresťanské plesy a mládežnícky spevokol sa po štyri roky tešil z  vysokej účasti. Počas letných dní spevokol zaviedol gúlášovky, opekačky, či iné spoločenské stretnutia, z ktorých sa tešia dodnes. V spevokole sa vystriedalo viacero mladých aj detí napr: Mgr. Slávka Brandýsová, Zdenka Melicheriková, Jana Martikánová, Zuzana Hunčíková- Mrvečková, Silvia Franková, Ivana Vojteková,  Mgr. art. Katarína Hudecová, Mgr. art.  Zuzana Ondrejášová, ktoré majú už v súčasnej dobe svoje rodiny a niektoré sa i odsťahovali.
Toho času má spevokol 9 stabilných členov- Ing. Peter Mrvečka- organista, Dominika Mrvečková, Dis. art. Erika Hoferová, Martina Mrvečková, Maroš Mikunda, Zuzana Mrvečková, Silvia Chyláková, Kristína Chyláková, Tatiana Vajdíková.
    V roku 2015 sme odštartoali 1. Ročník súťaže „O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK“ a to prostredníctvom FB stránky Kostol sv. Petra a Pavla v Lodne- FILIALKA, ktorá bola vytvorená mládežníckym spevokolom, s úmyslom priblížiť sa a zapojiť do aktivít vo farnosti predovšetkým mladé rodiny s deťmi a taktiež zlepšiť kultúrne ale i spoločenské dianie v obci. Momentálne prebieha „Adventná súťaž pre rodiny s deťmi“, ktorá bude trvať až do 24.12.2106 a po nej plánujeme zahájiť 2. ročník súťaže „O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ STROMČEK“. Prostredníctvom tejto FACEBOOKOVEJ stránky sme v roku 2015 poriadali i „Mikuláške vypúšťanie lampiónov“, v roku 2016 pôstnu súťaž pre deti. Na stránke možno nájsť okrem iného informácie o aktuálnych aktivitách resp. cirkevných udalostiach, sviatkoch, farské oznamy, rôzne tipy na výlety s rodinou, veľa zábavy, jednoducho z každého rožku, trošku.
     Tešíme sa, že sa v našej farnosti ešte vždy nájdu mladí ľudia, ktorí sú ochotní aktívne sa zapájať do života vo farnosti a veríme že ich bude v budúcnosti len pribúdať. Zatiaľ to však vyzerá nádejne, keďže nám pomaličky vzniká a rastie detský spevokol, ktorý viedli do nedávna Dis. art. Erika Hoferová v spolupráci s Dominikou Mrvečkovou. V súčasnosti detský spevokol vedie Mgr. Slávka Bandýsová s Dominikou Mrvečkovou.

Spevokol v Lodne

Nech nám Pán pomáha rásť vo viere. Pozývame vás, deti a mládež, aby ste prišli medzi nás!