Rodina Nepoškvrnenej

Ďalšie spoločenstvo, ktoré máme v našej farnosti je spoločenstvo Rodiny Nepoškvrnenej. Toto spoločenstvo združuje všetkých chorých, trpiacich a opustených. V našej farnosti vzniklo v roku 1995. V začiatkoch sme spolu s farníkmi z Ochodnice a Dunajova chodili na „Večeradlo modlitby s Pannou Máriou“ do Drietomy.. Zúčastňovali sme sa púti na Velehrad. Niektorí z nás sa zúčastnili aj púte do Lúrd.

V roku 1996 sme sa rozhodli zakúpiť sochu Panny Márie Fatimskej a odvtedy si túto pobožnosť vykonávame v našej farnosti sami. Sú to stretnutia „detí s matkou“, ktoré nám dodávajú silu, radosť a povzbudenie do každodenného života. Sú príležitosťou chváliť nášho Pána, ďakovať Bohu a Panne. Márii.

Spomínam si na veľmi pekný duchovný zážitok, ktorý mám z putovania s milostivou sochou Panny Márie Fatimskej, kedy išlo veľké množstvo veriacich v sprievode so sochou Panny Márie Fatimskej z Lodna do Kysuckého Lieskovca peši. Ľudia mali vyzdobené okná na domoch, spievali sme mariánske piesne a modlili sme sa svätý ruženec. Putovanie sme ukončili vo farskom kostole modlitbou litánia.

29. mája v r. 2004 sa naše spoločenstvo zúčastnilo púte Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrad pri príležitosti 10. Výročia konania Večeradiel. Otec arcibiskup Graubner prejavil radosť z toho, že sa tejto púte zúčastnilo najviac veriacich zo Slovenska.

Tento mimoriadny rok milosrdenstva sme prežívali aj v Rodine Nepoškvrnenej. Každú prvú sobotu v mesiaci konáme modlitbové večeradlo modlitby s Pannou Máriou. Božie milosrdenstvo sa ponúka človeku v každej chvíli a v každej situácií, ktoré Ján Pavol II. nazval antibiotikom na choroby súčasného sveta. Naše modlitby nám pomáhajú v živote prežiť nielen radosti, ale aj ťažkosti a bolesti.

fotografia kostola