Adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 307,  023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika
Stránkové hodiny: čas po svätých omšiach vo všedný deň v sakristii kostola  alebo na farskom úrade

Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0000 5198 0088 – Slovenská sporiteľňa

IČO:             31914161

Kňazi vo farnosti: Farár PhDr. Jozef Šamaj
                                Na odpočinku Mgr. Jozef Šuráb, hon. dekan
Katechétka: Mgr. Blanka Šamajová
Kostolníci: Kysucký Lieskovec: Berta Knýblová, Mgr. Júlia Zelinová, Ing. Jana Capeková
                    Lodno: Ing. Peter Mrvečka

Telefón:      +421414231141 – aj odkazovač

Email:          kysuckylieskovec@fara.sk
                    farnostkl@farnostkl.sk

WWW:         http://www.farnostkl.sk

GPS:            49.339094, 18.815102