V našej farnosti máme tiež spoločenstvo modlitby matiek.  Skupinka matiek sa modlí za svoje deti i za deti celého sveta. Modlievame sa  pondelok a v stredu -  spoločne  po sv. omši. Zapájame sa aj do modlitbového trojdnia, ktoré sa koná štvrťročne v určenom termíne na celom svete a to v piatok a v sobotu po sv. omši a v nedeľu poobede. V piatok odprosujeme za svoje hriechy a hriechy našich detí.  Volíme si symbol hriechu napr. orech, klinec, brvno, tŕň. Tŕň ako hriech meníme za ružu – dobrým skutkom. V sobotu prosíme o odpustenie pre tých, ktorí ubližujú nám i našim deťom. V nedeľu pred  vyloženou sviatosťou oltárnou chválime Pána, ďakujeme za všetky milosti, ktoré udelil nám i našim deťom. Nakoniec mu v tichosti odovzdávame všetky svoje radosti i to čo trápi nás i naše deti. Adoráciu ukončíme sviatostným požehnaním.

ilustračná fotografia