V Lukášovom evanjeliu o Ježišovom narodení  sa hovorí  o tom ako Jozef s Pannou Máriou išli  z Nazaretu na súpis ľudu do Betlehema.  Keďže v Betleheme  nenašli miesto na ubytovanie  uchýlili sa v jaskyni, kde Panna Mária porodila svetu Ježiša. Táto udalosť viedla ľudí k vzniku adventnej pobožnosti – Svätá rodina hľadá prístrešie.  V našej farnosti máme vytvorené   spoločenstvo veriacich, ktorí   pred Vianocami putujú s obrazom Svätej rodiny z domu do domu po dobu deväť večerov ( od 15. decembra do 23. decembra) a hľadajú pre Svätú rodinu prístrešie.  Ľudia si takto spoločnou modlitbou  vyprosujú  milosť lásku a pokoj v rodinách a pripravujú sa na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Osobitne preukazujú lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej duchovnej Matke. Táto adventná  pobožnosť je odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

ilustračná fotografia kostola v Lodne