Deviatnik - Svätá rodina hľadá prístrešie

V Lukášovom evanjeliu o Ježišovom narodení sa hovorí o tom ako Jozef s Pannou Máriou išli z Nazaretu na súpis ľudu do Betlehema. Keďže v Betleheme nenašli miesto na ubytovanie uchýlili sa v jaskyni, kde Panna Mária porodila svetu Ježiša. Táto udalosť viedla ľudí k vzniku adventnej pobožnosti – Svätá rodina hľadá prístrešie. V našej farnosti máme vytvorené spoločenstvo veriacich, ktorí pred Vianocami putujú s obrazom Svätej rodiny z domu do domu po dobu deväť večerov ( od 15. decembra do 23. decembra) a hľadajú pre Svätú rodinu prístrešie. Ľudia si takto spoločnou modlitbou vyprosujú milosť lásku a pokoj v rodinách a pripravujú sa na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Osobitne preukazujú lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej duchovnej Matke. Táto adventná pobožnosť je odpoveďou na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

ilustračná fotografia kostola v Lodne