Svätá Omša 28. 5. 2020

Aktuálne Oznamy

Sväté omše:

Pondelok 18:00 Kysucký Lieskovec  
Utorok 16:45 Lodno  
Streda 9:00 Kysucký Lieskovec  
Štvrtok 9:00 Kysucký Lieskovec bude vysielaná naživo
Piatok 18:00 Kysucký Lieskovec bude vysielaná naživo
Sobota 17:00 Kysucký Lieskovec
s platnosťou na nedeľu
bude vysielaná naživo
Nedeľa 8:00 Lodno bude vysielaná naživo
Nedeľa 10:00 Kysucký Lieskovec bude vysielaná naživo
Služba vo farskom kostole v Kysuckom Lieskovci dňa 30. 5. 2020 od 8:30, čísla domov: 340, 341, 343, 345, 346, 347, 348, 359.
Termín a čas svätých omší sa ešte môže zmeniť podľa aktuálnej situácie. Sväté omše budú vysielané aj naživo. Stále platí dišpenz z účasti na svätej omši v nedeľu a vo sviatok (nie je povinná účasť, neúčasť nie je pod ťažkým hriechom). V prípade, že by ste chceli pomôcť a chceli by ste darovať vo väčšom množstve dezinfekciu vhodnú na dezinfekciu vnútorných priestorov kostola prosíme, aby ste nás kontaktovali. V prípade, že sa necítite dobre tak prosíme, aby ste zvážili osobnú účasť na sv. omši. Kostol sa bude otvárať 15 minút pred začiatkom, tak stačí prísť v tom čase. Skôr sa nebude otvárať. Na sv. omše je potrebné prísť v rúšku a v rukaviciach. Pri vstupe do kostolov bude aj dezinfekcia. V kostoloch sú vyznačené miesta na sedenie a státie, pretože je obmedzený počet miest. Kto už nebude mať miesto v kostole, môže zostať pred kostolom (v 2m odstupoch), kde z reproduktora bude počuť sv. omšu. Aj to bude prejav vašej obety a pokory. Vďaka za vašu disciplinovanosť, rešpektovanie pravidiel účasti na sv. omši a zodpovednosť za seba i druhých ľudí.

 


Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája:

Váš prehliadač nemá doplnok pre zobrazenie PDF. Môžete kliknúť tu pre stiahnutie PDF súboru.

Aktuálny stav potvrdených ochorení na koronavírus na Slovensku a podľa okresov:


Posolstvo Svätého Otca Františka na 35. svetový deň mládeže  

V plnom znení prinášame tohtoročné posolstvo pápeža Františka mladým v oficiálnom preklade publikovanom Konferenciou biskupov Slovenska.
koláž Kysucký Lieskovec Kostol sv. Petra a Pavla v Lodne Kaplnka v Rovniach

Zapojte Sa

spevacke zbory   detský kútik Kuko   miništranti

Tretí rád svätého Františka z Assisi   Komunita Útecha: Modlitby matiek   Rodina Nepoškvrnenej


     Príhovor:

Každá krajina, každý národ, každé mesto, obec i farnosť má svoju vlastnú neoceniteľnú históriu, s ktorou sú nerozlučne spojené i mnohé historické a kultúrne pamiatky.


Hodnotou každej farnosti je bezpochyby kostol- Boží i náš chrám. I keď nemusí mať vždy veľkú umeleckú hodnotu, predsa miesto i jeho úloha vo farnosti sú nenahraditeľné. A v tom je neoceniteľná hodnota.

Farnosť Kysucký Lieskovec spolu s filiálkou Lodno, je farnosťou, ktorá je živá. Je otvorená pre všetky vekové kategórie. Deti, mládež, rodiny, seniorov. Sme otvorení pre všetkých. Tešíme sa na každého.

                                                                                                                                                                                                                                                                           PhDr. Jozef Šamaj, farár a veriaci

Príhovor.

Srdečne Vás vítam na webovej stránke Farnosti svätého Andreja – Svorada a Beňadika v Kysuckom Lieskovci. Do našej patrí aj filiálna obec Lodno s kostolom zasväteným sv. Petrovi a Pavlovi.
Vo farnosti pracujem ako katechétka už deviaty rok. Katechizovať – privádzať pokrstených ľudí k Pánu Bohu – deti, mládež a dospelých – je práca krásna ale niekedy aj náročná. Spolupodieľať sa na vytváraní vzťahu k Nebeskému Otcovi je najlepšie, ak spolupracujú rodičia, učitelia a kňazi. Spoločnými silami by sa lepšie podarilo vychovať z našich detí a mládeže dobrých ľudí a kresťanov.

Verím, že aj táto naša webová stránka pomôže ľuďom na ceste k Bohu. Návštevníci tu môžu postrehnúť, že naša farnosť je veľmi živá. Snáď bude aj motiváciou pre ľudí, ktorí navštívia našu stránku. Cestujeme na pútnické miesta, vieme sa zabaviť, dokážeme si pomáhať.

Nech spoločné aktivity v našej farnosti Kysucký Lieskovec – Lodno sú povzbudením aj pre iné farnosti.

Jedine Ježiš je Cesta, Pravda a Život a o to nám ide aj v katechéze.

                                                                                              Mgr. Blanka Šamajová, katechétka
 

Vo farnosti Kysucký Lieskovec žijem niekoľko rokov a vykonávam službu akolytu. Vnímam ako veľké pozitívum rodinnú  atmosféru v tejto farnosti, týkajúcu sa vzťahov  kňazov s ľuďmi  a tiež vzájomných  vzťahov  medzi farníkmi.
Ľudia všetkých vekových kategórií, počínajúc deťmi a končiac ženami a mužmi, ktorí už na ceste do kostola
potrebujú sprievodcu, stretávajú sa na svätej omši nielen v nedeľu a počas prikázaných sviatkov, ale aj v týždni.
Naši kňazi, p. farár Jozef Šamaj, ktorý je farárom a tiež p. dekan Jozef Šurab, ktorý mu vo farnosti pomáha, formou ústretového dialógu  komunikujú  s veriacimi  a spoločne, vo svetle  Ducha Svätého  sa snažia nájsť najlepšie riešenia niekedy viac inokedy menej náročných životných situácií. Nejde to vždy ľahko, ale tak ako v každej rodine, Božia milosť a dobrá vôľa prekonajú všetky prekážky.

Som tiež dojatá tým, ako obyvatelia Lodna i Kysuckého Lieskovca, podľa miery svojho poznania,  považujú
Sviatostného Spasiteľa  za súčasť svojho  života.

Pozorujem ako mnohí napriek " modernému" trendu dnešnej doby , ktorý hlása voľnú lásku, uzatvárajú sviatosť manželstva pred tvárou Krista.

Myslím, že niet obyvateľa vo farnosti, ktorý by prechádzal do večného života bez spoluúčasti Cirkvi a jej zástupcov.
Často som svedkom toho ako manželia slávia strieborné, či zlaté jubileá, obnovujú manželské sľuby v chráme pred  eucharistickým Kristom.

Za vrchol rodinnej atmosféry považujem to , keď oslava životných jubileí, pri ktorých sa ľudia zastavujú, aby
zhodnotili svoj doterajší život, sa začína slávnostnou svätou omšou v spoločenstve bratov a  sestier  a zdieľanie radosti a vďačnosti za život pokračuje aj po eucharistickej hostine pri spoločnom stole a vzájomnom rozhovore, napodobňujúc tak prvotnú Cirkev.

Každé spoločenstvo, každá rodina sa vyvíja a napreduje vďaka modlitbe, spolupráci s Božou milosťou i vďaka jednotlivcom, ktorí sú akoby " šíriteľmi dobra " vo svojom prostredí. Kiežby nám toto všetko, modlitba , spolupráca s Božou milosťou, či  nositelia dobrej zvesti nikdy nechýbali, aby Vzkriesený Ježiš Kristus bol naším  vzorom a spoločníkom v každej oblasti nášho života.
                                                                                                                      s. Petra Gavláková( rehoľná sestra)


Modlitba za našu farnosť
    
     Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebuje ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.

Facebooková Stránka